Søre Skeisvann borettslag

Borettslaget i Haugesund består av 128 leiligheter, oppført i 1960

Produkt: Se mer

Klimavennlig løft, nytt og moderne uttrykk – og et ekstra rom med på kjøpet

Info om borettslag

Utfordring: Trekk inn i boligene, gamle balkonger, samt slitasje i betongen
Løsning: Innglassete balkonger
Antall leiligheter: 128
Byggeår: 1959
Kontaktperson: Lars Vikse

Behovet / utfordringer

Borettslaget Søre Skeisvann i Haugesund består av 128 leiligheter oppført i 1960. Vedlikeholdsbehovet hadde akkumulert over tid, og bygningene viste tydelige tegn på slitasje. De gamle, åpne balkongene på 5,5 kvadratmeter var utilstrekkelige, og bygningsmassen hadde problemer med vindtetting, ventilasjon og isolasjon. Med mål om å forbedre helse, miljø og sikkerhet, samt å gi bygningene et moderne uttrykk, besluttet styret å gjennomføre et omfattende rehabiliteringsprosjekt.

Før

Før rehabiliteringen var bygningene preget av aldrende fasader, dårlig ventilasjon og ineffektiv isolasjon. De åpne balkongene på 5,5 kvadratmeter var små og bidro ikke til energibesparelse eller komfort. Søppelhåndteringen var også mindre effektiv og kunne tiltrekke skadedyr. Borettslaget stod derfor overfor betydelige utfordringer med vedlikehold og ønsket å gjøre nødvendige oppgraderinger for å sikre beboernes trivsel og bygningenes levetid.

Underveis

Prosjektet ble vedtatt under pandemien og omfattet omfattende oppgraderinger. Fasader ble etterisolert og kledd med nye Steni-plater, og balansert ventilasjon ble installert. De gamle balkongene ble skåret ned og erstattet med nye helårsbalkonger på 16,2 kvadratmeter, en utvidelse på 200 prosent. Dette ga beboerne et ekstra rom og et modernistisk design på bygningene. I tillegg ble det etablert nedgravde søppeldunker som forbedret helse, miljø og sikkerhet, holdt unna skadedyr og frigjorde areal. Under rehabiliteringen avdekket Balkongentreprenøren at vindtettingen på blokkene også var ødelagt som følge av elde og slitasje, noe som ble utbedret.

Etter

Etter rehabiliteringen har Søre Skeisvann borettslag fått et klimavennlig løft og et moderne uttrykk. De nye helårsbalkongene gir beboerne større boltreplass og et ekstra rom, mens de balanserte ventilasjonssystemene og forbedret isolasjon bidrar til lavere strømforbruk. Selv om husleien økte med i snitt 700 kroner per måned, reduserte de samtidig utgiftene til strøm. Vedlikeholdsinnsatsen til styret blir rost av boligbyggelaget Haubo, som fremhever viktigheten av grundig vedlikehold fremfor midlertidige løsninger. De nedgravde søppeldunkene har også bidratt til et bedre miljø og helse for beboerne.