Lynghaug borettslag

Borettslag i Fyllingsdalen (Bergen), bestående av 263 leiligheter fordelt på 19 lavblokker, oppført i 1969

Produkt: Se mer

Nye fasader med etterisolering, nye vinduer og nye innglassete balkonger. Ferdigstilt 2023.

Info om borettslag

Utfordring: Gamle fasader, vinduer og balkonger
Løsning: Rehabilitering av fasader, nye vinduer og innglassete balkonger
Antall leiligheter: 263
Byggeår: 1969
Kontaktperson: Kristin Haugen

Behovet / utfordringer

Lynghaug borettslag i Fyllingsdalen, Bergen, består av 263 leiligheter fordelt på 19 lavblokker oppført i 1969. Etter flere tiår med slitasje, inkludert balkongbytte på 1990-tallet, var det nødvendig med ny utskiftning rundt 30 år senere. Under en grundig gjennomgang av bygningsmassen ble det avdekket vesentlige svakheter i fasadene, trekkfulle vinduer og balkonger som trengte utskiftning. Dette skapte et behov for omfattende rehabilitering for å sikre bygningenes levetid og forbedre bokvaliteten for beboerne.

Før

Før rehabiliteringsarbeidet var bygningene preget av aldrende fasader og trekkfulle vinduer som bidro til høyt strømforbruk og redusert bokomfort. Balkongene, som ble byttet på 1990-tallet, hadde begynt å vise tegn på slitasje og var ikke lenger tilstrekkelige etter dagens standarder. De opprinnelige balkongene var åpne og førte til kuldebroer inn i leilighetene, noe som gjorde dem ineffektive i energibruk.

Underveis

Under rehabiliteringsprosjektet ble det lagt vekt på å modernisere og forbedre hele bygningsmassen. Nye fasader med etterisolering ble installert, og trekkfulle vinduer ble byttet ut. For å installere de nye innglassede balkongene, som er større og kan åpnes og lukkes, måtte det fundamenteres på nytt utenfor hver lavblokk. Denne fundamenteringen sørget for at balkongene ble festet på utsiden, og dermed unngikk man kuldebroer. Beboerne fikk også tilvalgsmuligheter for gulvbelegg på balkongene, og svevelamper ble montert i takene. Det ble også valgt et mer modernistisk uttrykk for blokkene, med fasader i farger som grønn, blå og rød, noe som ga bygningene et helt nytt utseende.

Etter

Etter rehabiliteringen fremstår blokkene som nye bygninger med moderne fasader og funksjonelle, innglassede balkonger. Energibesparingen har vært betydelig, noe som har redusert strømforbruket. Selv om husleien økte med rundt 1500 kroner i måneden, må deler av denne økningen sees opp mot de sparte strømutgiftene. I tillegg har leilighetene hatt en verdiøkning på nær én million kroner som følge av rehabiliteringen.