Åshøgda borettslag

Borettslaget i Drammen består av tre høyblokker, 214 leiligheter og ble bygget i 1968.

Fordi blokkene er verneverdige måtte det inn en helt spesiell type helårsbalkonger for ikke å rokke ved utseendet på blokkene

Info om borettslag

Utfordring: Kuldebroer, og slitt bygningsmasse
Løsning: Nye helårsbalkonger i verneverdige blokker
Antall leiligheter: 214
Byggeår: 1968
Kontaktperson: Haakon Johansen

Behovet / utfordringer

Åshøgda borettslag i Drammen består av tre høyblokker med totalt 214 leiligheter, bygget i 1968. Blokkene har kulturhistorisk verdi, noe som skapte utfordringer for rehabilitering. Drammen kommune avviste først søknaden om fasaderehabilitering fordi blokkene er verneverdige. Det var også klager fra beboerne på trekkfulle vinduer og gamle balkonger som fungerte som kuldebroer, noe som førte til høyere energiforbruk for oppvarming.

Før

Før rehabiliteringen var bygningene preget av slitasje og ineffektiv energibruk. De gamle balkongene bidro til kuldebroer som gjorde det vanskeligere å holde varmen i leilighetene. Beboerne klaget over trekkfulle vinduer, og de som ikke hadde balkonger, manglet uteplass. Rehabiliteringsbehovet var klart, men de kulturhistoriske verdiene gjorde prosjektet mer komplekst.

Underveis

Balkongentreprenøren utarbeidet et forslag som ivaretok blokkens estetiske uttrykk fra 1968, og som kommunen aksepterte. De nye helårsbalkongene ble designet for å harmonisere med teglsteinen og linjene på bygningene, slik at det estetiske uttrykket ble bevart. Balkongene ble utvidet, og beboere som tidligere ikke hadde uteplass, fikk nå sin egen balkong. Skyvedører mellom stuen og balkongen ble installert, og de gamle balkongene ble skåret ned. Den nye løsningen fjernet kuldebroene og forbedret energibruken betydelig.

Etter

Etter rehabiliteringen fremstår Åshøgda borettslag med et tidløst uttrykk som bevarer den opprinnelige estetiske verdien fra 1968. De nye balkongene reduserer energiforbruket til oppvarming, og fungerer som et skjold mot vind og vær. Rehabiliteringen har ført til prisrekorder med en økning på rundt én million kroner umiddelbart etter prosjektets fullførelse. Borettslaget var også en kandidat til å få Merket for God Design. Prosjektet ble finansiert over 40 år, inkludert avdragsfrihet, noe som gjør det økonomisk bærekraftig for beboerne.