Om oss

Om oss 1

Balkongentreprenøren AS

Balkongentreprenøren ble etablert i 2009, og omsetter årlig for mer enn 100 millioner kroner. Vi utvikler og leverer våre egne patentbeskytede fasade- og balkongløsninger til norske borettslag og sameier. Balkongene er åpne balkonger som kan lukkes, og derfor er det flere som omtaler dette som helårsbalkonger. I utviklingen er det lagt særlig vekt på kvalitet opp mot norske værforhold med lang levetid på produktene. Vi gir fasader og balkonger et design som både er moderne og tidløst. Løsningene bidrar til energioptimalisering, og som i vesentlig grad kompenserer for husleieøkning i forbindelse med rehabilitering. Våre produkter gjør at banker gir lenger løpetid på finansiering sammenlignet med tradisjonell rehabilitering.

Kom i gang - forprosjekt

Før det tas stilling til hvilke løsninger som passer akkurat ditt borettslag eller sameie, gjennomfører vi sammen et forprosjekt. I dette prosjektet samarbeider vi om ulike løsninger som er mulig å bruke. I forprosjektet får vi dessuten kartlagt kvaliteten i eksisterende betong, i vinduer, fasader og identifiserer også såkalte kuldebroer i leilighetene som erfaringsmessig gir betydelig varmetap for den enkelte beboer.

Om oss 2

Bærekraft

Balkongentreprenøren er opptatt av gjenbruk, og vi bestreber oss sammen med kundene på at vi alltid skal sette et minst mulig klimaavtrykk om det er på kontorene, fabrikken eller på anleggsplassene. Gjenbruk av materialer kan også gi et estetisk fortrinn, fordi nytt og gammelt kombineres.

Om oss 3

Etikk

Balkongentreprenøren er et helnorsk selskap, og betaler derfor skatter og avgifter til den norske stat. Balkongentreprenøren baserer seg på fast ansatte medarbeidere, og har bare i beskjeden grad innleie av arbeidskraft (ingen midlertidig ansatte pr. 20. des 2023). For oss er det viktig at prosjektene holder høy kvalitet på alle områder. Vi definerer hvert eneste prosjekt som et såkalt signaturprosjekt som skal vises frem for andre borettslag og sameier. Det arbeides kontinuerlig for å opprettholde et høyt faglig nivå, og også et godt sosialt miljø. Det er lav “turn over” i bedriften, noe som forhåpentligvis gjenspeiler trivsel. Det er ulike nasjonaliteter blant medarbeiderne, og vi fokuserer på gjensidig respekt uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og legning. Hver medarbeider har verdi. Vi har en fulltids medarbeider innenfor HMS for å redusere risikoen for uønskede hendelser.

Rehabilitering

Når forprosjektet er avsluttet har partene vesentlig innsikt i hva som skal utbedres, og vi bistår styrer med saksbehandlingen rettet mot kommunen og også i forberedelsene til generalforsamling. Større rehabiliteringsprosjekter krever 2/3 flertall på generalforsamlingen. Før den tid er det imidlertid viktig at styret arrangerer informasjonsmøter slik at andelseierne blir involvert tidlig i prosessen. I forbindelse med informasjonsmøter er det vanlig at styret henter inn byggtekniske rådgivere, energirådgivere, asbestkompetanse, bankforbindelse etc slik at beboerne blir så godt opplyst som mulig om nå-situasjonen og hvordan borettslaget eller sameiet vil fremstå etter en ønsket rehabilitering.