Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. Juli 2022, pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven gir forbrukere og andre rett til innsyn i selskapets håndtering av disse aspektene i sin produksjon og levering av tjenester.

Åpenhetsloven sikrer også at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter takler negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold. Balkongentreprenøren AS er en av 9000 norske bedrifter som omfattes av Åpenhetsloven, og hvem som helst kan be om informasjon om hvordan disse forholdene blir håndtert og ivaretatt.

Les mer her
Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon?
Kontakt: apenhet@balkongentreprenoren.no
Som hovedregel besvarer vi forespørsler innen tre uker.